• Krok 1 Wybierz najlepsze ubezpieczenie
  • Krok 2 Podaj dane ubezpieczonych
  • Krok 3 Podsumowanie i płatność

Maksymalne świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu to aż 310 000 zł. To prawdopodobnie jedyna taka oferta na rynku! Wliczone wyczynowe / zawodowe uprawianie sportu w każdym wariancie, ubezpieczenie na całym świecie.

Chcę kupić ubezpieczenie GO NNW Dzieci:

(Zniżka 50% za 2-gie i każde kolejne dziecko w tym samym wariancie. Dzieci mogą uczęszczać do różnych szkół, przedszkoli)

Wskaż wariant ubezpieczenia

Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW 20,000.00 zł 25,000.00 zł 30,000.00 zł 35,000.00 zł 45,000.00 zł 62,000.00 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek NW - system świadczeń progresywnych 20,000.00 zł 25,000.00 zł 30,000.00 zł 35,000.00 zł 45,000.00 zł 62,000.00 zł
Maksymalne świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek NW - system świadczeń progresywnych 100,000.00 zł 125,000.00 zł 150,000.00 zł 175,000.00 zł 225,000.00 zł 310,000.00 zł
Wyczynowe / zawodowe uprawianie sportu tak tak tak tak tak tak
Koszty leczenia i rehabilitacji Ubezpieczonego - następstwo NW, limit łączny dla obu ryzyk 4,800.00 zł 6,000.00 zł 8,000.00 zł 10,000.00 zł 12,000.00 zł 20,000.00 zł
Operacje, zabiegi związane z NW - w ramach kosztów leczenia tak tak tak tak tak tak
Koszty operacji plastycznych - następstwa NW 3,000.00 zł 3,000.00 zł 4,000.00 zł 4,000.00 zł 5,000.00 zł 5,000.00 zł
Naprawa, wypożyczenie lub zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, w tym zakup wózka inwalidzkiego - następstwa NW do6,000.00 zł do7,500.00 zł do9,000.00 zł do10,000.00 zł do10,000.00 zł do10,000.00 zł
Pobyt w szpitalu w wyniku NW - suma ubezpieczenia świadczenie za 1 dzień: do 14 dni/powyżej 14 dni 2,600.00 zł 26 zł / 13 zł 2,800.00 zł 28 zł / 14 zł 4,000.00 zł 40 zł / 20 zł 4,000.00 zł 40 zł / 20 zł 6,000.00 zł 60 zł / 30 zł 6,000.00 zł 60 zł / 30 zł
Pozostałe składniki
Całkowita utrata zębów w wyniku NW lub koszt odbudowy stomatologicznej zębów - skutek NW 1,000.00 zł do 300 za 1 ząb 1,000.00 zł do 300 za 1 ząb 1,000.00 zł do 300 za 1 ząb 1,000.00 zł do 300 za 1 ząb 2,000.00 zł do 300 za 1 ząb 2,000.00 zł do 300 za 1 ząb
Pogryzienie przez zwierzęta (w tym pokąsania, ukąszenia) 400.00 zł (max dwa świadczenia po 200 zł) 400.00 zł (max dwa świadczenia po 200 zł) 500.00 zł (max dwa świadczenia po 250 zł) 500.00 zł (max dwa świadczenia po 250 zł) 500.00 zł (max dwa świadczenia po 250 zł) 500.00 zł (max dwa świadczenia po 250 zł)
Czasowa niezdolność do Ubezpieczonego do pracy zarobkowej lub nauki wskutek NW 1,500.00 zł 15 zł za dzień 1,500.00 zł 15 zł za dzień 2,000.00 zł 20 zł za dzień 2,000.00 zł 20 zł za dzień 3,000.00 zł 20 zł za dzień 3,000.00 zł 20 zł za dzień
Sepsa meningokokowa lub pneumokokowa - wypłata za sam fakt wystąpienia zdarzenia 800.00 zł 1,000.00 zł 1,200.00 zł 1,400.00 zł 1,800.00 zł 2,480.00 zł
Koszty ratownictwa, udzielenia pomocy na miejscu wypadku oraz transport z miejsca wypadku do domu lub szpitala/ambulatorium, transport pomiędzy szpitalami lub innymi jednostkami służby zdrowia - następstwa nieszczęśliwego wypadku 3,000.00 zł 3,000.00 zł 3,000.00 zł 3,000.00 zł 3,000.00 zł 3,000.00 zł
Trwała niezdolnośćdo pracy wskutek NW (niezdolność Rodzica) 1,500.00 zł 2,000.00 zł 2,000.00 zł 3,000.00 zł 4,000.00 zł 4,000.00 zł
Wstrząśnienie mózgu - następstwa nieszczęśliwego wypadku 400.00 zł (max dwa świadczenia po 200 zł) 400.00 zł (max dwa świadczenia po 200 zł) 500.00 zł (max dwa świadczenia po 250 zł) 500.00 zł (max dwa świadczenia po 250 zł) 500.00 zł (max dwa świadczenia po 250 zł) 500.00 zł (max dwa świadczenia po 250 zł)
Osierocenie Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku 1,500.00 zł 2,000.00 zł 2,000.00 zł 3,000.00 zł 4,000.00 zł 4,000.00 zł
Oparzenie lub odmrożenia ciała Ubezpieczonego 7,000.00 zł 7,000.00 zł 7,000.00 zł 7,000.00 zł 7,000.00 zł 7,000.00 zł
Świadczenie z tytułu rekonwalescencji poszpitalnej Ubezpieczonego w przypadku, gdy hospitalizacja była spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem 2,000.00 zł 20 zł /dzień 2,000.00 zł 20 zł /dzień 3,000.00 zł 30 zł /dzień 3,000.00 zł 30 zł /dzień 5,000.00 zł 50 zł /dzień 5,000.00 zł 50 zł /dzień
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek choroby (m.in. COVID-19) 300.00 zł 300.00 zł 300.00 zł 350.00 zł 400.00 zł 500.00 zł
Dzienne świadczenie szpitalne związane z leczeniem zatrucia pokarmowego 100.00 zł 20 zł /dzień (max 5 dni) 100.00 zł 20 zł /dzień (max 5 dni) 100.00 zł 20 zł /dzień (max 5 dni) 100.00 zł 20 zł /dzień (max 5 dni) 100.00 zł 20 zł /dzień (max 5 dni) 100.00 zł 20 zł /dzień (max 5 dni)
Rany cięte i szarpane 200.00 zł 200.00 zł 200.00 zł 200.00 zł 200.00 zł 200.00 zł
Uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu u Ubezpieczonego 5,000.00 zł (wypłata 1% SU - 500 zł) 10,000.00 zł (wypłata 1% SU - 1000 zł) 20,000.00 zł (wypłata 1% SU - 2000 zł) 25,000.00 zł (wypłata 1% SU - 2500 zł) 30,000.00 zł (wypłata 1% SU - 3000 zł) 50,000.00 zł (wypłata 1% SU - 5000 zł)
Koszty przekwalifikowania zawodowego Ubezpieczonego - następstwa nieszczęśliwego wypadku 6,000.00 zł 7,500.00 zł 9,000.00 zł 10,000.00 zł 10,000.00 zł 10,000.00 zł
Uciążliwe leczenie Ubezpieczonego - następstwa nieszczęśliwego wypadku 1,000.00 zł
Sprawdź pełne warunki zobacz zobacz zobacz zobacz zobacz zobacz
  • Krok 1 Wybierz najlepsze ubezpieczenie
  • Krok 2 Podaj dane ubezpieczonych
  • Krok 3 Podsumowanie i płatność

Dane rodzica lub opiekuna prawnego

Adres do korespondencji

Podając adres e-mail wyrażają Państwo zgodę na przesłanie drogą elektroniczną dokumentów niezbędnych do przystąpienia do umowy ubezpieczenia, tj. Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, obowiązujących od 20 stycznia 2022 roku, Karty Produktu, Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną oraz Polityki Prywatności. Przechodząc na kolejny krok zostaną wysłane powyższe dokumenty.

Dane ubezpieczanego dziecka/dzieci

  • Krok 1 Wybierz najlepsze ubezpieczenie
  • Krok 2 Podaj dane ubezpieczonych
  • Krok 3 Podsumowanie i płatność
Nr polisy:
801 310 272 80
iSzkolne
Podstawa zawarcia ubezpiecznia:
Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, zatwierdzone Uchwałą Zarządu Generali T.U. S.A., obowiązujące od dnia 20 stycznia 2022 r. (OWU)
{DANE_RODZICA_DZIECI} Proszę o objęcie wymienionych osób pozostających pod moją opieką, ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia potwierdzonej polisą nr 801 310 272 80 zgodnie z wybranym przeze mnie wariantem ubezpieczenia.


Kategoria: pliki do pobrania [4]
Format Nazwa pliku Rozmiar
pdf Karta Produktu 198.35KB
pdf Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) 0.92MB
pdf Polityka Prywatności 84.01KB
pdf Regulamin 63.85KB


Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci i młodzieży szkolnej.
Dane ubezpieczyciela:
Generali T.U. S.A., ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa
Zasięg terytorialny ochrony ubezpieczeniowej:
Cały świat
Zakres ochrony ubezpieczeniowej:
Cały świat
Następstwa nieszczęśliwych wypadków:
Ochrona 24h / dobę
Okres ubezpieczenia:
od 01-09-2022 do 31-08-2023
* pola wymagane
Twoje ubezpieczenie dla wybranych dzieci kosztuje 0 zł / rok