• Krok 1 Wybierz najlepsze ubezpieczenie
  • Krok 2 Podaj dane ubezpieczonych
  • Krok 3 Podsumowanie i płatność

Maksymalne świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu to aż 300 000 zł. To jedyna taka oferta na rynku! Wliczone wyczynowe / zawodowe uprawianie sportu w każdym wariancie, ubezpieczenie na całym świecie.

Chcę kupić ubezpieczenie GO NNW Dzieci:

Wskaż wariant ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia (na jedno dziecko) 15,000.00 zł 20,000.00 zł 25,000.00 zł 30,000.00 zł 44,000.00 zł 60,000.00 zł
Maksymalne świadczenie (trwały uszczerbek na zdrowiu/na jedno dziecko) 75,000.00 zł 100,000.00 zł 125,000.00 zł 150,000.00 zł 220,000.00 zł 300,000.00 zł
Wyczynowe/zawodowe uprawianie sportu tak tak tak tak tak tak
Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji 4,500.00 zł 6,000.00 zł 7,500.00 zł 9,000.00 zł 13,200.00 zł 18,000.00 zł
Operacje związane z nieszczęśliwym wypadkiem tak tak tak tak tak tak
Operacje plastyczne związane z nieszczęśliwym wypadkiem tak tak tak tak tak tak
Zwrot kosztów nabycia środków
pomocniczych / ortopedycznych
do6,000.00 zł do8,000.00 zł do10,000.00 zł do12,000.00 zł do17,600.00 zł do24,000.00 zł
Pobyt w szpitalu 26.00 28.00 40.00 40.00 60.00 60.00
Pozostałe składniki
Zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów 300.00 zł za ząb 300.00 zł za ząb 300.00 zł za ząb 300.00 zł za ząb 300.00 zł za ząb 300.00 zł za ząb
Pogryzienia przez zwięrzęta, urazy, oparzenia 200.00 zł 200.00 zł 250.00 zł 250.00 zł 250.00 zł 250.00 zł
Niezdolność do nauki 15.00 zł dziennie 15.00 zł dziennie 20.00 zł dziennie 20.00 zł dziennie 30.00 zł dziennie 30.00 zł dziennie
Sepsa 600.00 zł 800.00 zł 1,000.00 zł 1,200.00 zł 1,760.00 zł 2,400.00 zł
Koszty ratownictwa 3,000.00 zł 3,000.00 zł 3,000.00 zł 3,000.00 zł 3,000.00 zł 3,000.00 zł
Trwała niezdolność rodzica do pracy 1,500.00 zł 2,000.00 zł 2,000.00 zł 3,000.00 zł 4,000.00 zł 4,000.00 zł
Sprawdź pełne warunki zobacz zobacz zobacz zobacz zobacz zobacz
  • Krok 1 Wybierz najlepsze ubezpieczenie
  • Krok 2 Podaj dane ubezpieczonych
  • Krok 3 Podsumowanie i płatność

Dane rodzica lub opiekuna prawnego

Adres do korespondencji

Podając adres e-mail wyrażają Państwo zgodę na przesłanie drogą elektroniczną dokumentów niezbędnych do przystąpienia do umowy ubezpieczenia, tj. Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, obowiązujących od 11 kwietnia 2019 roku, Karty Produktu oraz Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną. Przechodząc na kolejny krok zostaną wysłane powyższe dokumenty.

Dane ubezpieczanego dziecka/dzieci

  • Krok 1 Wybierz najlepsze ubezpieczenie
  • Krok 2 Podaj dane ubezpieczonych
  • Krok 3 Podsumowanie i płatność
Nr polisy:
801 310 263 24
iSzkolne
Podstawa zawarcia ubezpiecznia:
Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, zatwierdzone Uchwałą Zarządu Generali T.U. S.A., obowiązujące od dnia 11 kwietnia 2019 r. (OWU)
{DANE_RODZICA_DZIECI} Proszę o objęcie wymienionych osób pozostających pod moją opieką, ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia potwierdzonej polisą nr 801 310 263 24 zgodnie z wybranym przeze mnie wariantem ubezpieczenia.


Kategoria: pliki do pobrania [5]
Format Nazwa pliku Rozmiar
pdf Karta Produktu Generali 88.85KB
pdf Klauzula Informacyjna 49.13KB
pdf Ogólne Warunki Ubezpieczenia 763.07KB
pdf Polityka Prywatności 68.17KB
pdf Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną 89.86KB


Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci i młodzieży szkolnej.
Dane ubezpieczyciela:
Generali T.U. S.A., ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa
Zasięg terytorialny ochrony ubezpieczeniowej:
Cały świat
Zakres ochrony ubezpieczeniowej:
Cały świat
Następstwa nieszczęśliwych wypadków:
Ochrona 24h / dobę
Okres ubezpieczenia:
od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.
* pola wymagane
Twoje najlepsze ubezpieczenie dla wybranych dzieci kosztuje 0 zł / rok